Skip to main content

Sacha Bem

Klaas Smelik uitgeverijdoornwater smallSacha Bem (1940) studeerde filosofie en doceerde jarenlang geschiedenis van de psychologie, wetenschapsfilosofie en cognitieve filosofie aan de Universiteit van Leiden. Hij is de auteur van enkele boeken op deze gebieden.

'Een passant' is zijn romandebuut en wát een debuut!

'Een passant' vertelt het verhaal van Alphonse de Rochemaure, een intelligente man van lage adel in het Frankrijk van de achttiende eeuw. Een periode met belangrijke veranderingen in het Europese politieke landschap waarvan de gevolgen nu nog zichtbaar zijn. Na een korte periode als kloosterling, is Alphonse de jonge secretaris van de gevolmachtigd minister van Frankrijk tijdens vredesbesprekingen in Utrecht, en vervolgens succesvol ambassadesecretaris in Rome, maar wanneer hij na geruime tijd weer in Frankrijk terugkomt blijken amoureuze verwikkelingen de oorzaak van een ingrijpende wending in zijn leven.

Voor velen is de periode waarin de roman zich afspeelt een onbeschreven blad. In 'Een passant' komt dit tijdsgewricht tot leven, evenals de personen die de geschiedenis mede hebben gevormd. Maar zeker zo belangrijk is dat Sacha Bem een roman heeft geschreven die de lezer nog lang zal bijblijven.

auteur, biografie, Sacha Bem, een Passant